Wiarygodny partner technologiczny i dostawca usług ICT

Kontakt

Oferta T Business

T Business to spójna oferta produktów oraz rozwiązań dedykowanych dla Klientów biznesowych i korporacyjnych. Oferujemy konwergentne rozwiązania mobile, fix i ICT, począwszy od podstawowych i gotowych usług, po zaawansowane, kompleksowe rozwiązania projektowe, szyte na miarę.

Cybersecurity

Cybersecurity

Nasze rozwiązania bezpieczeństwa IT zapewnią Twojej firmie kompleksową ochronę przed cyberzagrożeniami. Zgodne z modelem IDENTIFY-PROTECT-DEFEND nasi eksperci dokonają analizy stanu bezpieczeństwa Twojej firmy i przygotują strategię specjalnie dostosowaną do Twojego biznesu.

Data center

Cloud & Data Center

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w całym procesie migracji do chmury, począwszy od audytu i planowania, po wdrożenie i dalsze wsparcie.

Współpraca z T-Mobile sprawia, że dysponujemy zasobami ludzkimi i konsultingowymi oraz nowoczesnym Data Center o najwyższym stopniu bezpieczeństwa. W naszych zasobach znajdują się też sieć i infrastruktura do transmisji danych oraz świadczenia usług tzw. cybersecurity.

Networking

Networking

Sieci komputerowe to nierozerwalny składnik współczesnej rzeczywistości informatycznej. Dziś na siłę i przewagę firmy nad konkurencją wpływa między innymi struktura i zasięg sieci. To właśnie sieć komputerowa jest głównym kanałem wymiany informacji wewnątrz firmy, z otoczeniem a także z klientem.

Współczesne aplikacje mają najczęściej charakter sieciowy.

Modern Workplace

Modern Workplace

Modern Workplace to nowoczesne podejście do stanowiska pracy. Proponujemy zestaw odpowiednich narzędzi i programów, aby ułatwić wykonywanie codziennych zadań, bez względu na to, z jakiego miejsca są one wykonywane.

Oferujemy kompleksowy pakiet usług transformacji cyfrowej Microsoft, aby sprostać różnorodnym potrzebom naszych klientów. Analizujemy środowisko IT, doradzamy i wdrażamy najnowsze technologie chmurowe, dostarczamy licencje, zapewniamy zgodność z wytycznymi.

SAP

SAP

Wdrażaniem i utrzymywaniem systemów SAP zajmujemy się od wielu lat, co potwierdza posiadanie najwyższego – Platynowego – poziomu partnerstwa z SAP. Nasz zespół konsultantów i inżynierów SAP zdobywał swoje doświadczenie realizując projekty w Polsce i za granicą.

Oferujemy wsparcie w pełnym zakresie, na każdym etapie życia projektu: począwszy od fazy wyboru i zaprojektowania systemu, przez jego wdrożenie aż po utrzymanie.

Dostarczamy i łączymy w jedną całość technologie informatyczne i telekomunikacyjne.

IoT/Smart City

IoT/Smart City

Oferujemy, jedyną w Polsce, sieć Narrowband-IoT o zasięgu ogólnopolskim, działającą w oparciu o licencjonowane pasmo radiowe LTE 800 MHz, jesteśmy w stanie zapewnić znacząco lepszy zasięg w trudno dostępnych miejscach, przy jednoczesnym minimalnym zużyciu energii. Jest to rozwiązanie, pozwalające na wdrożenie szeregu usług budujących inteligentne miasta.

Mobile

Mobile

Łączymy najlepszą sieć na rynku z ofertą umożliwiającą elastyczne zarządzanie numerami i usługami Twojej firmy. Posiadamy różnorodne taryfy głosowe i internetowe, a w naszej ofercie znajdziesz również szereg usług ułatwiających komunikację z Klientami i pracownikami, m.in.
•Platforma Głosowa,
•Infolinia,
•Unified Communications
•Numer w Teams

O nas

Dostarczamy rozwiązania na najwyższym poziomie i o największej różnorodności. Rozwijamy się i odpowiadamy na potrzeby zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz naszych Klientów.

Od lat kreujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb naszych Klientów, stale poszerzając zakres naszych kompetencji. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem technologicznym, własną infrastrukturą i zespołem ekspertów. Jesteśmy zaufanymi partnerami dla tych, którzy rozumieją przyszłość, jako szansę.

Poznaj naszą ofertę T Business.

Historia

T-Mobile Polska Business Solutions sp. z o.o. (dawniej T-Systems sp. z o.o.) funkcjonuje od roku 1998, kiedy jeszcze pod marką Debis Systemhaus oferowała wyspecjalizowane usługi na naszym rynku. Po fuzji z T-Systems, polska jednostka biznesowa kierowała realizacją globalnych projektów outsourcingowych oraz międzynarodowych, hurtowych usług telekomunikacyjnych. (...)Zgodnie z umową podpisaną 1 września 2017 roku, 100 procent udziałów w spółce T-Mobile Polska Business Solutions sp. z o.o. nabył T-Mobile Polska.

Skutecznie łączymy kompetencje T-Mobile i T-Mobile Business Solutions, budując spójną ofertę biznesową, będącą odpowiedzią na współczesne potrzeby rynku.

Chcemy być niekwestionowanym liderem rynku w cyfrowych procesach transformacyjnych Klientów biznesowych, w oparciu o kompleksowe portfolio produktów i usług mobile, fix i ICT.

T-Mobile Business Solutions to kompetentne zespoły sprzedażowe, które działają ze wsparciem technicznym T-Mobile Polska po to, aby proponować klientom rozwiązania dopasowane do branży, zakresu działania i skali.

T-Mobile Business Solutions to eksperci, którzy działają na terenie całej Polski, dzięki czemu pozostają w ścisłym kontakcie ze swoimi klientami z poszczególnych regionów, mogąc dopasować ofertę do lokalnych potrzeb.

Napędzamy cyfrową transformację, dostarczając nowoczesne rozwiązania i zaawansowane technologie. Wspieramy firmy w procesie digitalizacji. Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne polegają na naszej sieci oraz innowacjach technologicznych. Wykorzystując własną infrastrukturę i współpracując z partnerami, budujemy niezawodne, nowoczesne ekosystemy IT.

Historia

Zarząd w Polsce

Zarząd

Paweł Czajkowski

Prezes Zarządu

Paweł Marzec

Członek Zarządu

Paweł Dobrzański

Członek Zarządu

Dane firmy

T-Mobile Polska Business Solutions sp. z o.o.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000017622, NIP 527-21-71-391, REGON 013201435, BDO 000015723

Kapitał zakładowy 46 827 000 PL
Firma

Compliance

Compliance

Zarządzanie Zgodnością (Compliance) w T-Mobile Polska Business Solutions sp. z o.o.Kluczem do sukcesu jest kultura korporacyjna całej Grupy, którą charakteryzuje uczciwość, etyczne działanie oraz odpowiedzialność osobista. Wymogi etyczne, które odnoszą się do działalności biznesowej i do naszego miejsca pracy stają się coraz bardziej złożone.

Dla T-Mobile Polska Business Solutions sp. z o.o. sukces w biznesie zależny jest od uczciwości w działaniach oraz szacunku dla prawa i oznacza to jednocześnie jasne zobowiązanie do przestrzegania zasad etycznych, takich jak szacunek i uczciwość, które są podstawą Code of Conduct T-Mobile Polska Business Solutions sp. z o.o.. (...)Wszystkie działania biznesowe T-Mobile Business Solutions oparte są na powyższych zasadach, a każdy pracownik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Korzystamy na tym wszyscy – klienci, pracownicy, dostawcy i udziałowcy.

Podstawowym celem Systemu Zarządzania Zgodnością (ang. Compliance Management System) jest zapobieganie oraz wykrywanie potencjalnie niewłaściwych zachowań pracowników T-Mobile Business Solutions. System Zarządzania Zgodnością jest wspierany przez Zarząd i kadrę zarządzającą T-Mobile Business Solutions.

Jednocześnie stale dążymy do ciągłego zwiększania świadomości wśród wszystkich pracowników, w zakresie konieczności postępowania uczciwego i zgodnego z obowiązującymi zasadami. W przypadku podejrzenia uchybienia z naszej strony, takiego jak na przykład korupcja, czy łamanie podstawowych zasad postępowania, T-Mobile Business Solutions udostępnia specjalny portal do zgłaszania tego typu zdarzeń. Każda osoba (z wewnątrz lub z zewnątrz firmy) może skorzystać z tego narzędzia w celu zakomunikowania potencjalnych nieprawidłowości. Na zlecenie T-Mobile Business Solutions zgłoszenie trafia do T Mobile Polska S.A., właściciela T-Mobile Business Solutions, gdzie jest weryfikowane w sposób zapewniający poufność, a następnie podejmowane są właściwe działania. Link do portalu.

Kontakt

Siedziba
Siedziba
T-Mobile Polska Business Solutions sp. z o.o.

ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

tel. (22) 331 97 00
e-mail: kontakt@business.t-mobile.pl
Biuro
Biuro
ul. Marii Curie Skłodowskiej 12
50-381 Wrocław

tel. (71) 375 11 00
IOD
Inspektor Ochrony Danych
Anna Hermanowicz
iod@business.t-mobile.pl

T-Mobile Polska Business Solutions sp. z o.o.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
Masz pytania lub potrzebujesz oferty?